Tajemna moc nieprawości

Tajemna moc nieprawości

Przechodzimy do trzeciej i ostatniej lekcji – Tajemna moc nieprawości. Czytamy z drugiego listu do Tesaloniczan,  2 rozdział wiersze 1 – 12 „Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z nim, prosimy was, bracia,  abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień Pański.  Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia,  przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga.  Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem?  A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola.  A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego.  A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów,  i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu,  aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości.” Tajemnica pobożności i tajemnica nieprawości, chociaż sobie przeciwne to biegną obok siebie przez całą Biblię. I będzie tak aż do końca czasów. Tajemnica pobożności ma do czynienia z Bogiem który manifestuje się  w ciele, czyli w prawdziwym ciele Chrystusa. Tajemnica nieprawości ma do czynienia z fałszowaniem przez szatana prawdziwego kościoła. Te dwie tajemnice widoczne są w Biblii i nazywane są Oblubienicą i Nierządnicą. Nierządnica składająca się z kąkolu funkcjonuje jako szatańska imitacja tego co prawdziwe i Biblia ukazuje, że będzie ona rozkwitać w czasach ostatecznych. W powyższym fragmencie Pisma Paweł powiedział, że odstępstwo przyjdzie jako znak tego, że jesteśmy już w czasach końca. Ta fraza odstępstwo, pochodzi od greckiego słowa apostasija, co znaczy apostazja – zwiedzenie. To oznacza odwrócenie się od prawdy i zwrócenie się do błędu. Odwrócenie się, zagubienie miłości do prawdy i zwrócenie się do tego co fałszywe. Paweł powiedział, że zanim przyjdzie Jezus będzie działał kościół odstępczy, który będzie rywalizował z prawdziwym kościołem. I jeśli będziemy osądzać tylko na podstawie tego co widzimy, to będziemy zwiedzeni. Ponieważ sprytni religijni chłopcy nauczyli się jako to imitować. To oszustwo przez imitację wytwarza silne złudzenie, dzięki któremu WIELU zostanie  zwiedzionych. Mówimy o ataku szatana na kościół. Jego atak  na kościół polega na zwiedzeniu. Dla Pawła ta apostazja była kwestią przyszłości, on zobaczył to w Duchu Świętym jako coś co dopiero ma nadejść.  Ale to nie jest kwestia przyszłości dla  ciebie i dla mnie, my już dzisiaj mamy do czynienia z kościołem, który z nami rywalizuje.  Ci oszuści, uczą ludzi jak mówić innymi językami, uważają, że maja dary, podczas gdy nich nie mają.  Będą oni nad wami wypowiadać różne fałszywe proroctwa, aby wami manipulować. Ekumeniczni lub tak zwani zjednoczeni kaznodzieje patrzą na chrześcijaństwo jako na jedno ciało oczekujące na powrót Jezusa. Prawda jest taka, że w tym co nazywane jest kościołem, są dwa ciała, kąkol i pszenica, wymieszane razem. Ci którzy osądzają na podstawie ludzkich standardów mogą być pewni, że zostaną zwiedzeni. Wszystkie przypowieści których nauczał Pan Jezus Chrystus pokazują, że na końcu nastąpi oddzielenie. Mówimy o tym w dwóch przesłaniach „Inna połowa Pięćdziesiątnicy” i „przekonywująca praca Ducha Świetego” w których ilustrujemy jak szatan będzie chciał nam przekazać pewne rzeczy  o których jeszcze nie wiemy.

Pomiędzy nami siedzą mordercy, oni nie mają przy sobie pistoletu aby kogoś zabić, ale nadal są mordercami. Pomiędzy nami siedzą cudzołożnicy, którzy nigdy nie poszli do łóżka z czyjąś z żoną, ale w swoich sercach i przed Bogiem są cudzołożnikami.  Znakiem rozpoznawczym systemu nierządnicy czasów ostatecznych będzie to, że ludzie oddadzą się duchom zwodniczym i doktrynom diabelskim Będą oni mieli zatkane uszy które nie będą chciały słuchać Prawdy. To już ma miejsce pośród nas. Taki właśnie będzie kąkol w tym pokoleniu gromadzący sobie nauczycieli którzy będą głosić to czego pożądają. Mając przytępiony słuch naprawdę. Pożądliwości ciała w większości będą decydować o tym w co będzie  wierzył współczesny pentakostalny kościół.

 

Ludzie ci będą chcieli słuchać pochlebstw. Słuchać tego jacy są wspaniali i wielcy. Oni będą szukać kogoś kto znajdzie wymówkę na to kim się stali. To jest powód dla którego pojawia się ta okropna doktryna zwana przekleństwem pokoleniowym. Jeśli ta doktryna jest prawdziwa wtedy narodzenie na nowo nie ma żadnej wartości. Jednak wielkie nazwiska na zielonoświątkowej scenie ją głoszą. Posługują się oni starotestamentowym fragmentem z 2 Mojż. 20 :5, który mówi, że Bóg każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia, chcą w ten sposób zaznaczyć, że w jakiś sposób są przeklęci,  ale to wszystko staje się przeszłością z chwilą gdy rodzimy się na nowo.  Osoba która rodzi się na nowo jest stworzona  w sprawiedliwości i świętości Prawdy. Bóg jest Ojcem tego nowego stworzenia , to nie ma znaczenia czy moja matka była czarownicą a mój ojciec szamanem. Nic we mnie z nich nie pozostaje kiedy staje się Nowym Stworzeniem. Chrystus był pierworodnym Nowego Stworzenia, nowej rasy. Biblia mówi, że Duch Święty zacienił Marię i umieścił nasienie Chrystusa w jej łonie. Maria pochodziła z wielopokoleniowego rodu na które składały się przeróżne osoby, łącznie z prostytutkami.  Ale Duch Święty uczynił rozdzielenie miedzy dzieciątkiem Jezus, a Marią. W tym dziecku nie było nic z Marii. Tak samo jak nie ma nic we mnie jako w Nowym Stworzeniu z mojego ojca i z mojej matki. Nie ma żadnego przekleństwa. Jako chrześcijanin nie możesz być opętany demonicznie, jeśli mógłbyś, to również Chrystus mógłby, aby to się stało musiałbyś zupełnie się stoczyć i opuścić Boga. Każde nauczanie które nie czyni z ciebie świętszej osoby niż jesteś, jest doktryną diabelską. Tekst który czytaliśmy mówi, ze najpierw musi przyjść odstępstwo, a potem przyjdzie Niegodziwiec – Antychryst. Chcę wyjaśnić pewne rzeczy, zanim pójdziemy dalej. Ponieważ są tacy ludzie którzy uczą, że my będziemy przechodzić przez wielki ucisk, żyjąc razem z Antychrystem.  Wy o tym wiecie i ja to wiem, że będzie istniał personalny Antychryst, który zasiądzie w  Bożej świątyni w Jerozolimie. Bóg  powiedział, ze tak właśnie się wydarzy, przez krótki czas on będzie rządził tym światem.

W naszym tekście Paweł mówi nam o tym niegodziwym człowieku, który usiądzie w Bożej świątyni. Apostoł Paweł oraz Piotr opisują to bardzo prosto, mówią nam, że wierzący są żywymi kamieniami, w taki sposób tworzymy razem świątynię Bożą.  W ten sposób istnieje też inny Antychryst, nie ten personalny, który siedzi na tronie w twoim ciele, próbując  zając miejsce Boga.  Kiedy Paweł napisał, że człowiek grzechu zasiądzie w Bożej świątyni, on nie mówił o kamiennej świątyni w Jerozolimie, on mówił o moim i twoim ciele. Paweł mówił w swoim przesłaniu, że kiedy człowiek niegodziwości zostanie ujawniony, to będzie go można znaleźć w kościele, a nie w barze. Ambicją szatana jest być w kościele. Człowiek niegodziwości będzie realizował tę ambicję, dlatego on już jest w kościele. Pismo mówi, ze zanim Pan Jezus przyjdzie zabrać swój kościół, to jest zanim przyjdzie on zabrać  kościół do siebie, to syn zatracenia czyli Antychryst musi być ujawniony. Ujawnić znaczy objawić go, pokazać kim on jest. Wszelkie zasłony muszą być zdjęte, aby każde Boże dziecko, mogło zobaczyć co tak naprawdę działa w kościele. Jak również objawić tę śmieszna teorię że możesz w sobie mieć węża demona, objawić  to w jaki sposób dostało się to nauczanie do kościoła. W Izajasza 14 12 – 15 Słowo Boże mówi „O jakże spadłeś z Nieba ty Lucyferze, gwiazdo jasna, synu Jutrzenki, o jakże powalony jesteś na ziemię pogromco narodów.  Zobaczcie ambicją szatana było wstąpić na niebiosa i swój tron wynieść ponad gwiazdy Boże i zasiąść na górze narad. 

Z tego powodu został on strącony z nieba. Czym jest zatem owa góra narad ? W Psalmie 48 2 – 3 czytamy, „Wielki jest Pan i godny wielkiej chwały w mieście Boga naszego, na swej górze świętej. Pięknie wzniesiona jest rozkosz całej ziemi, Góra Syjon, na krańcach północnych, miasto Króla Wielkiego.” W Starym Testamencie jest to góra Syjon, tam właśnie Salomon zbudował świątynię  W Nowym Testamencie górą Syjon, miastem Wielkiego Króla, jest kościół. Mówiąc o kościele pamiętajmy, że ambicją szatana jest siedzieć w kościele na tronie. Szatan wszedł do kościoła w czasach Mojżesza w formie Złotego Cielca. W drugiej Mojżeszowej 32 2-5 czytamy, „Odpowiedział im Aaron: Zdejmijcie złote kolczyki, które mają w uszach wasze żony, wasi synowie i wasze córki, i przynieście do mnie. I pozdejmował cały lud złote kolczyki, które mieli w uszach swoich, i przynieśli je do Aarona. I przyjął je z ich rąk, i ulał z tego w formie z gliny posąg cielca. Wtedy oni rzekli: To są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Zobaczywszy to, zbudował Aaron ołtarz przed nim i kazał obwołać: Jutro będzie święto Pana.”

Podczas gdy Mojżesz przebywał z Bogiem na górze, ludzie w obozie zaczęli szemrać, nie wiemy co stało się z tym Mojżeszem, i nie wiemy co stało się z jego Bogiem, ale my chcemy swojego Boga. Jeżeli kiedykolwiek porzucisz złotą zasadę, to otrzymasz złotego cielca, i nie spoczniesz dopóki tego nie otrzymasz  Aaron poddał się ludziom i uczynił dla nich złotego cielca, tak też się dzieje w naszych czasach. Kaznodzieje wołają przynieście mi tylko złoto, a ja dam wam takiego boga jakiego będziecie chcieli. Oni dopasowują teologię do pragnień ludzi. Oni dopasowują teologię do wszystkiego. Aaron powiedział. Jeśli chcecie boga przynieście mi swoje złoto. Potem zbudował ołtarz dla tego bożka i powiedział im, „to będą bogowie którzy uwolnili was z Egiptu. Potem Biblia podaje, że Aaron ogłosił święto pana. W przekładzie KJV, słowo Pan jest napisane dużymi literami, ponieważ w oryginale jest użyte słowo Jahwe. Ten złoty cielec nie był Bogiem Jahwe, ale oni nazwali go Jahwe. Wiele z tego co dzisiejszy kościół nazywa Bogiem Jahwe lub Jezusem, wcale tym nie jest. Głoszony Jezus w wielu kościołach nie jest Jezusem z Biblii. Paweł mówił o innym duchu, innej ewangelii i innym Panu. Wszystko to reprezentuje tajemnicę nieprawości. Co nie jest niczym innym jak obecnością szatana w kościele.

Możesz śpiewać, „On jest Panem”; On jest Panem , ale jeśli śpiewasz przed złotym cielcem to nie śpiewasz Jezusowi. Tylko dlatego, że w budynku zwanym kościołem odbywa się uwielbienie, jest to uwielbienie Jezusa, wcale to nie oznacza, ze jest to Jezus z Biblii. Ludzie wymyślili bardzo wiele złotych cielców, którym oddaje się cześć. Jeśli Bóg którego czcisz nie jest Bogiem z Biblii, wtedy jest to bożek. Podczas epizodu ze złotym cielcem w obozie Bóg przemówił do Mojżesza będącego na górze. Bóg powiedział Mojżeszowi, że lud się sprzeniewierzył. Mojżesz natychmiast zszedł z góry i zniszczył złotego cielca. Takie działanie zawsze sprowadza gniew kąkolu. Kiedy zaczynasz zajmować się ich bożkiem, to dowiesz się kim oni tak naprawdę są. Musisz zacząć niszczyć tego złotego cielca, tego fałszywego Jezusa, chociaż niemal natychmiast przyjcie na ciebie gniew innych. Kiedy zaczynasz rozprawiać się z fałszywym Chrystusem, to wywoła  gwałtowną reakcje kąkolu.

Ci którzy demaskują fałszywego Chrystusa, przez religijnych szołmenów nazywani są łowcami herezji. Zwróćcie uwagę na to co czyni Mojżesz po zburzeniu złotego cielca. W 2 Mojżeszowej 33:7 czytamy, „Mojżesz zaś zwykł był zabierać namiot, rozbijał go sobie poza obozem, z dala od obozu. I nazwał go Namiotem Zgromadzenia. Toteż każdy, kto miał sprawę do Pana, przychodził do Namiotu Zgromadzenia, który był poza obozem.” Obóz został sprofanowany przez bożki, dlatego Mojżesz zabiera przybytek poza obóz. Każdy kto szukał Pana musiał wyjść poza obóz, by go znaleźć. Strategią szatana jest przeniknąć szeregi kościoła i stać się jego częścią, ponieważ w ten sposób może wprowadzać korupcję od wewnątrz, aby tego dokonać używa oszustwa przez imitację Prawdy. Zorganizowane wysiłki szatana by dostać się do wewnątrz prawdziwego kościoła nazywamy tajemnicą nieprawości. Ta tajemnica nieprawości jest szatańskim arcydziełem, czego kulminacją, jak to Biblia nazywa, jest zeświecczały kościół, który też znany jest pod nazwą, kościół ekumeniczny. W obecnym czasie antagonizm szatana skupia się tylko na kościele, na ciele oblubienicy Chrystusa.

Jeśli uda się mu zneutralizować kościół przez przeniknięcie do niego, to osiągnie swój cel. Wówczas nie będzie miał żadnego problemu, by zapanować nad społecznością, czy narodem. Jeśli w to nie wierzysz to rozejrzyj się wokół siebie.

Kilka lat temu w jednej z najbardziej prestiżowych  gazet The Wall Street Journal znajdował się  nagłówek o treści, „Naród w przebudzeniu, ale bez zmiany”. Autor artykułu napisał, zbadałem historie różnych przebudzeń i każde z prawdziwych przebudzeń charakteryzowało się tym, ze wnosiło ogromne zmiany do życia ludzi którzy byli w nie zaangażowani.

Wraz z przebudzeniem zmniejszała się siła zła w społeczeństwie. Przestępstwa były prawie niepopełniane, wszystko się  zmieniało, ale potem, pisał dalej, ale dzisiejsze przebudzenie w Ameryce nie ma żadnego wpływu na ludzi którzy są w nie zaangażowani i nie ma żadnego wpływa na naród. To nie wyszło z ust kaznodziei, to wyszło z ust dziennikarza, który nawet nie wspomniał , że jest wierzącym.

Kąkol jest używany przez szatana w tej tajemnicy nieprawości, jako cześć jego strategii, by stawić opór prawdzie, i opór w budowie prawdziwego kościoła. Program szatana zawsze polegał na imitacji tego co prawdziwe. Końcowym zamierzeniem szatana w tej tajemnicy nieprawości jest całkowite zniszczenie kościoła. Możecie oczekiwać, że jego oszustwo i zwiedzenie będzie przybierało coraz okropniejszą formę. Wiec mamy duchową, Bożą ponadnaturalną sferę, która na ziemi funkcjonuje jako tajemnica pobożności, i mamy również szatańską, ponadnaturalną sferę, która funkcjonuje jako ruch sprzeciwu czyli tajemnica nieprawości.

Z jednej strony wzrasta Oblubienica Chrystusa, a z drugiej strony rośnie system Nierządnicy z Objawienia 17. Kiedykolwiek święty człowiek odnosi sukces w budowaniu kościoła, wtedy natychmiast staje on w centrum ataków szatańskich.

Jeśli ten kościół naprawdę reprezentuje Boga będzie skupiał zainteresowanie szatana. Rozpocznie się ponadnaturalne dzieło, szatańskie, ale ponadnaturalne. Wtedy wydarzy się kolejna rzecz, której nie jesteśmy do końca świadomi. To jest wstrząsające odkrycie, że dzieci diabła są porównane do kąkolu. Co oznacza, że one  wyglądają i działają podobnie do Bożych dzieci. Tak właśnie było na początku wieku. Kąkol był podobny do pszenicy

Wiemy jednak, że to zwiedzenie będzie stawało się coraz większe, coraz bardziej zwodnicze pod koniec wieku. To zwiedzenie polega na imitacji, a imitacja jest sztuką fałszowania. To bardzo wstrząsające oglądać jak perfekcyjnie działa ten program. Dzieci diabła wyznające, że są dziećmi Królestwa i na zewnątrz wyglądające jak prawdziwe dzieci Boga. Tak bardzo podobne, że tylko aniołowie w końcowym etapie będą mogli je rozdzielić. Zatem siła szatańskiego zwiedzenia jest tak ogromna, że nawet kąkol sam o sobie myśli, że jest pszenicą, Bożymi dziećmi. W Mateusza 7 21 -23  Jezus ostrzegał: „Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie.  W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.

W Mateusza 24:24 Jezus także powiedział „Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych.” Takie właśnie będzie zwiedzenie w czasach końca, oszuści będą uczyli się jak sprawiać by imitacja wyglądała na coś prawdziwego, i w wielu miejscach już to ma miejsce. Przez  ostatnie 25 lat oglądaliśmy ludzi którzy udawali cuda, udając w ten sposób obecność Ducha Świętego.

Kiedy pierwszy raz zobaczyłem ludzi uczących innych mówić na językach, powiedziałem do mojej żony, wracamy chyba z powrotem do średniowiecza. Przez wiele lat, mieliśmy działanie ekumenicznego ruchu, jednoczenie wszystkich martwych religii, które nie mają żadnego znaczenia. To było łącznie wszystkich martwych relikwii z przeszłości

Ale dzisiaj to wygląda inaczej. Pamiętam jak w latach 60 zaczęto głosić ekumenię, jak przyjmowało to pentakostalny wygląd, ale szło w demonicznym kierunku. Wtedy zobaczyłem też, kiedy jeden człowiek  uczy innego człowieka mówić innymi językami, i powiedziałem do mojej żony: „Czarnoksiężne kapłaństwo Egiptu znów będzie widoczne w kościele.” Moje proroctwo okazało się prawdziwe. Widziałem jak to się odbywa, widziałem jak czary przenikają do ciała Chrystusa. Nie możesz,  nie wolno ci bawić się Duchem Świętym. Nie możesz przy pomocy jakiejkolwiek mocy manipulować Bogiem. To co Bóg powiedział w Mateusza  12: 32 w gruncie rzeczy oznaczało: „A jeśliby ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone; ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku ani w przyszłym.”

Możesz powiedzieć coś przeciwko Ojcu i uniknąć kary, możesz powiedzieć coś przeciwko Synowi i będzie ci wybaczone, ale Duch Święty jest ostatecznym objawieniem Boga. Nie możesz źle mówić o Nim i oczekiwać nadziei odpuszczenia w tym świecie, albo w świecie który ma nadejść. Ta tajemnica nieprawości to oszustwo przez imitację. Ten kąkol to agencji fałszywego uwielbienia na naszych ołtarzach, jednak wielu nie widzi różnicy. Jak wiele z tego co dzieje się w naszych kościołach jest prawdziwe.  

Popatrzcie na historię Dawida, i Batszeby i jej męża Uriasza. Jak bardzo prawym i lojalnym człowiekiem był Uriasz. Dawid dał mu w kopercie list w którym był umieszczony na niego wyrok śmierci, i wiedział, że Uriasz tego listu nie otworzy. Dawid wziął żonę tego człowieka i zabawiał się z nią podczas gdy ten był na wojnie. Potem sprowadził Uriasza do domu próbując zakryć swoje przestępstwo. Ale Uriasz był tak prawy, że nie chciał wrócić do domu, podczas gdy jego bracia nadal przebywali na wojnie. Wtedy Dawid musiał się go pozbyć, więc posłał go na pewną śmierć. Potem urodziło się dziecko i umarło, zanim Natan przyszedł do Dawida. Więc musiało upłynąć około roku zanim przyszedł Natan i skonfrontował Dawida z tym grzechem. Podczas tego roku Dawid regularnie chodził do domu Bożego. Stawał tam jako morderca i cudzołożnik chwaląc i uwielbiając Boga. Jak wiele z tego ma dziś miejsce w domu Bożym.  Jak wiele, jak wiele.

Bert Clendennen

Zachęcam do wysłuchania bardzo ważnego i aktualnego przesłania pastora Berta Clendennena. pt  Tajemna moc nieprawości”