Księga Objawienia

Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa TEJ księgi


Pod koniec grudnia 2013 roku uruchomiłem nowy blog – Objawienie w 365 dni, z moim osobistym  studium księgi Objawienia. Postanowiłem sobie, że przez cały 2014 rok zwrócę swoją uwagę na treść księgi Objawienia. Dzień po dniu, od rana do wieczora chcę żyć bogatą treścią tej Księgi. Motywacją do studium i założenia bloga była nieodparta chęć osobistego, dokładnego wczytania się w Księgę Objawienia, oraz potrzeba spełnienia pewnego dawnego mojego postanowienia. Postanowiłem sobie kiedyś, że mając za sobą 50 lat życia, aby wyrazić Bogu podziękowanie za te minione pół wieku życia, zrobię to właśnie poprzez tego rodzaju, publiczne studium tej Księgi.

Końcowym efektem mojego studium jest zarchiwizowanie treści z bloga – Objawienie w 365 dni do plików PDF. Nie jest to materiał „gotowy do druku”. Nie ma korekty językowej. Dlatego przepraszam, za błędy językowe i ortograficzne jakie pojawią się w tekście.

Moją modlitwą było; chcę odebrać to co najważniejsze, tu i teraz. Chcę zachęcić innych do czytania i rozważania słów zapisanych w tej, jakże ważnej proroczej księdze. Dlatego nic nie zamknąłem na ostatni guzik. Nie ja ale Duch Święty niech stawia przysłowiową kropkę nad ‘i’.

„I oto przyjdę wkrótce. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa TEJ księgi.” Objawienie 22:7

Objawienie jest jedyną księgą w Biblii, która zaczyna się i kończy obietnicą błogosławieństwa do tych, którzy przeczytali, usłyszeli i strzegą słowa tego proroctwa – proroctwa, które musi mieć ważne miejsce w naszym życiu. Objawienie też zamyka się zapewnieniem, że słowa tej proroczej księgi są wierne i prawdziwe.

„Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane; czas bowiem jest bliski.” Objawienie 1:3

Niech Bóg nas błogosławi.
Andrzej z DG

„Fakt, że księga Objawienia jest ostatnią księgą Nowego Testamentu nie oznacza, że uznawana jest za mniej ważną niż inne księgi kanoniczne poprzedzające ją. Żadna inna księga nie mogłaby stosowniej zakończyć nie tylko Nowy Testament, ale także całą Biblię. A jednak wielu przystępuje do niej z obawą, a niektórzy całkowicie ją zaniedbują. Uznawana za trudną i niewdzięczną z powodu dziwnych tajemnic zapisanych na jej kartach, księga ta odkładana jest na bok. Nie można zaprzeczyć, że znajdują się w niej części trudne do zrozumienia i wizjonerskie obrazy, które wydają się groteskowe i fantastyczne. Jednakże są w niej liczne fragmenty zarówno łatwe do zrozumienia, jak i pełne piękna oraz bogate w prawdy duchowe. Choć prawdą jest, że całego Pisma Świętego nie należy czytać pośpiesznie, ale studiować i rozmyślać nad nim, dotyczy to chyba bardziej Objawienia niż jakiejkolwiek innej księgi Biblii. Każdy wierzący umysł i serce mogą eksploatować jej bogactwa.”

P.E. Hughes; „Komentarz do Księgi Objawienia”

 

Rozdział 1

Rozdział 2 

Rozdział 3

Rozdział 4

Rozdział 5

Rozdział 6

Rozdział 7

Rozdział 8

Rozdział 9

Rozdział 10

Rozdział 11

Rozdział 12

Rozdział 13

Rozdział 14

Rozdział 15

Rozdział 16

Rozdział 17

Rozdział 18

Rozdział 19

Rozdział 20

Rozdział 21

Rozdział 22

 

Tekst Objawienia wg Biblii Poznańskiej