Kazania B.Clendennena na Vimeo

Picture

Zachęcamy do obejrzenia kazań pastora Berta Clendennena z cyklu „Szkoła Chrystusa” które zostały umieszczone na VIMEO – https://vimeo.com/user15184611/videos

Nagi krzyż
Jestem, który jestem
Atak szatana na kościół
Upał pustyni lub bezpieczeństwo obozu niewolników
Błazeńska mowa
Tragiczna mieszanina
Determinacja
Współpraca
Poświęcenie
Pokaż nam drogę na Syjon
Tragedia odchodzenia od boskości
Kościół jest prorokiem
Degeneracja
Tajemna moc nieprawości